• nl
Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg

Op zaterdag 13 april 2019 zal het Tilburg architectuur film festival (TIAFF) plaatsvinden. Een dag lang staat Cinecitta in het teken van films, lezingen, eten, muziek en exposities. Kom ook!

We willen gezonder eten, duurzame energie, betere landbouw, sneller internet, slimmer vervoer en online shoppen. Inmiddels weten we dat de stad hierdoor verandert, maar ongezien verandert het platteland in een nog hoger tempo mee. Met gigantische datacenters, geautomatiseerde opslaghallen, robotboerderijen, kassen en energieproductie lijkt het platteland steeds meer een science fiction landschap. Tegelijkertijd krimpt de plattelandsbevolking en komen boerderijen en hele dorpen leeg te staan. Ga met TiAFF mee op reis over de wereld om te ontdekken hoe de andere kant van de stad eruitziet.

TIAFF onderzoekt The Other Side of City aan de hand van drie inhoudelijke subthema’s:
1. Off Grid verkent de gevolgen van idyllische voorstellingen van platteland en natuur die leiden tot een streven naar onafhankelijkheid, escapisme en romantiek.
2. Harvesting Money belicht het platteland als het wingewest van de stad, waarin radicale veranderingen plaats vinden die een direct gevolg zijn van de dienstbare relatie met de stad.
3. Domestic Earthquake maakt de impact van de veranderingen voor de bewoners van het platteland zichtbaar, waarvan het effect even ingrijpend kan zijn als een natuurramp. 

 

Programma:

Play Time (tickets)
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
zaal 1, 9:30 – 12:00
Taal: niet gesproken
Regie: Jacques Tati, FR 1967

In deze filmklassieker dwaalt de nieuwsgierige en onhandige Mr. Hulot door een hypermodern Parijs. Het moderne stadse leven met zijn nieuwe technologische snufjes raakt in het bijzijn van Mr. Hulot steeds meer ontregeld. Deze film is zowel komisch als een vorm van kritiek op het moderne leven. Het personage Mr. Hulot past niet binnen de moderne stad. Hoewel deze film in de jaren ’60 is gemaakt is de onderliggende vraag nog altijd actueel. Hoe ga je als persoon om met de steeds vernieuwende maatschappij en omgeving?

Spreker: Ann Meskens
De Vlaamse filosofe Ann Meskens schreef het boek ‘Jacques Tati, Een kwestie van kijken’ over de Franse regisseur en acteur Jacques Tati. In het boek beschrijft ze scènes uit Tati’s films die ze afwisselt met filosofische bespiegelingen op de belevingswereld van Tati, geschiedenis en de wereld om haar heen. Haar werk gaat vaak over leven en overleven in postmoderne tijden.

Bij deze lezing krijgt u een passend Franse lekkernij en een drankje om de dag op te starten.

 

Manufactured Landscapes (tickets)
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
zaal 1, 12:30 – 14:15
Taal: Engels
Regie: Jennifer Baichwal, CA 2006

Edward Burtynsky reisde naar China en maakte grootschalige foto’s van ‘gefabriceerde landschappen’ die ons de gevolgen van de massale industriële revolutie van dat land laten zien. Ze laten ons toe om na te denken over de verregaande impact op onze planeet. We zijn getuige van zowel de epicentra van industriële inspanningen als de stortplaatsen van het afval.

Spreker: Marten Kuijpers
Marten Kuijpers is senior onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut. Hij richt zich op de vaak onzichtbare politieke en economische krachten die bepalend zijn voor de vorm van de stad en haar achterland. Sinds 2017 doet hij binnen het project Automated Landscapes onderzoek naar de invloed van automatisering op de gebouwde omgeving. Marten studeerde architectuur aan de TU Eindhoven. Van 2010 tot 2013 cureerde hij het lezingen- en debattenprogramma van het NAi.

 

Microtopia (tickets)
Inhoudelijke lijn: Off Grid
zaal 2, 12:45 – 14:00
Taal: Engels, niet ondertiteld
Regie: Jesper Wachtmeister, SE 2013

In een tijdperk van toenemende bevolkingsgroei, mobiliteit en technologische innovatie, dromen steeds meer mensen van tijdelijke of verplaatsbare woningen op verrassende locaties. Microtopia volgt de zoektocht van architecten, kunstenaars en probleemoplossers naar nieuwe woonvormen die aansluiten bij deze zoektocht naar flexibiliteit, onafhankelijkheid en een leven ‘off grid’. 

Spreker: Dré Wapenaar
Dré Wapenaar werkt sinds begin 1987 op het grensgebied van architectuur, design en beeldhouwkunst. Zijn werk omvat “tentsculpturen” in allerlei vormen en gedaantes, waartoe ook zijn meest beroemde werken behoren: de Boomtenten. Zijn werk was te zien in onder andere museum Boijmans van Beuningen, de Kunsthal in Rotterdam, het MASSMoCA in Noord-Amerika en het MoMA in New York. In april 2019 presenteert het Laumeier Sculpture Park in St.Louis een nieuwe Boomtent.

 

Land Grabbing (tickets)
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
zaal 3, 12:30 – 14:00
Taal: Meertalig, Engels ondertiteld
Regie: Kurt Langbein, DE/AT 2015

In de strijd om schaarse landbouwgrond worden lokale gemeenschappen in Azië, Afrika en Europa geconfronteerd met de wereld van grootschalige internationale investeerders die land opkopen voor speculatie, export, of de productie van biobrandstoffen. Zonder te oordelen volgt Land Grabbing investeerders en inwoners, en laat de kijker zien wat de gevolgen zijn van het Europese landbouwbeleid en de mondiale expansie van nieuwe productielandschappen. 

 

Operation Jane Walk, Imperial Valley, Wandenkolk (tickets)
zaal 4, 12:45 – 14:15

Operation Jane Walk
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
Taal: Engels, Engels ondertiteld
Regie: Leonhard Muellner en Robin Klengel, AU 2018

In het grimmige decor van post-apocalyptisch Midtown Manhattan nemen de spelers van het computerspel Tom Clancy’s The Division ons mee voor een vreedzame rondleiding over wat eens het strijdtoneel was van de botsing tussen Jane Jacobs en Robert Moses. 

Imperial Valley
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
Taal: niet gesproken
Regie: Lukas Marxt, AU/DE 2018

Door het aanleggen van een enorm irrigatiesysteem hebben landbouwbedrijven een deel van de Sonora-woestijn weten te transformeren tot een van de belangrijkste landbouwregio’s van Californië. In de film vliegen we over het kwetsbare landschap en volgen we het kunstmatige bewateringssysteem vanaf de Colorado-rivier tot de vruchtbare landbouwgronden. 

Wandenkolk
Inhoudelijke lijn: Off Grid

Taal: Portugees, Engels ondertiteld
Regie: Bruno Firmino, BR 2015

Voor de Braziliaanse architect Wandenkolk Tinoco is het integreren van natuur in de stad niets nieuws. Al sinds de jaren zeventig ontwerpt hij groene gebouwen die letterlijk omringd worden door hangende tuinen en bomen op de daken. Ervaar zelf of je zo uit de stad kunt ontsnappen. 

 

Leaning into the wind (tickets)
Inhoudelijke lijn: Off Grid
zaal 2, 14:30 – 16:15
Taal: Engels, Nederlands ondertiteld
Regie: Thomas Riedelsheimer, SC 2018

Het landschap en natuurlijke materialen inspireren de Engelse beeldhouwer en fotograaf Andy Goldsworthy om hier op een geheel eigenzinnige wijze op te reageren. Dat levert poëtische beelden en gevoelens op. Deze film bedient de cultureel gevoelige bezoeker en degene die graag de grenzen tussen architectuur, landschap en kunst opzoeken. De film is een prettige afwisseling met de informatievere documentaires en architectuurfilms.

 

De Spelers van Oosterwold (tickets)
Inhoudelijke lijn: Off Grid
zaal 1, 16:45 – 18:15
Taal: Nederlands, niet ondertiteld
Regie: Marit Geluk, NL 2019

‘De Spelers van Oosterwold’ is een film over de meest ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling. In Oosterwold (Almere) ontwikkelen kopers met behulp van slechts enkele spelregels samen agrarische land. Is de geboden vrijheid een stedelijke exponent of resulteren de regeltjes in een geromantiseerd plattenland met een moestuin op ieder perceel? Het gaat in ieder geval niet zonder slag of stoot en het vergt moed en doorzettingsvermogen, maar de droom is zoet. 

Spreker: Floris Alkemade
Floris Alkemade is architect en stedelijk ontwerper. Hij was 18 jaar lang verbonden aan het bureau OMA van Rem Koolhaas, waarvan de laatste 7 jaar als partner. Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA met projecten in binnen- en buitenland. Sinds september 2015 is Floris Alkemade benoemd als Rijksbouwmeester. Hij combineert zijn rijksbouwmeesterschap met zijn werk voor zijn bureau FAA en zijn lectoraat aan de Academie van Bouwkunst.

 

Schapenheld (tickets)
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
zaal 2, 17:00 – 18:30
Taal: Nederlands, Engels ondertiteld
Regie: Ton van Zantvoort NL 2019

Stijn, een vrijgevochten Brabantse schaapsherder, worstelt met zijn idealen; kan hij als traditionele herder zijn kudde laten grazen, of moet hij zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid? Op observerende wijze toont deze filmische documentaire de harde realiteit van een moderne ondernemer die probeert zijn bedrijf draaiende te houden. Zal zijn strijd vruchten afwerpen of wordt hij gedwongen om met de kudde mee te gaan.

 

Behemoth (tickets)
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
zaal 3, 16:45 – 1815
Taal: Chinees, Engels ondertiteld
Regie: Zhao Liang, C 2015

Rijkdom floreert elders. Alles en iedereen die hier ooit een prachtig thuis had, is verdwenen. De arbeiders die nu op de vervuilde plek wonen, zitten gevangen in armoede. Alle mijnbouwactiviteiten leiden tot staalproductie, dat de bouwsteen lijkt te zijn van het verlangen naar een soort van paradijs.

 

Freightened: The real price of shipping (tickets)
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
zaal 4, 17:30 – 19:00
Taal: Engels – Frans – Spaans; Engels ondertiteld
Regie: Denis Delestrac, USA 2016

“Er zijn drie soorten mensen; de levende, de dode en die op zee”. De mondiale scheepvaart is een belangrijke motor achter onze consumptiemaatschappij. Freightened biedt inzicht in de mechanismen en gevolgen van deze enorme vrachtstromen voor mens, milieu en maatschappij en onthult een stateloze wereld, ongrijpbaar voor controle en regelgeving.

 

Kevin Roche: The Quite Architect (tickets)
Inhoudelijke lijn: Off Grid
zaal 1, 19:30 – 21:15
Taal: Engels, Engels ondertiteld
Regie: Mark Noonan, IR/USA 2017

Kevin Roche is een 94 jarige Iers-Amerikaanse architect zonder interesse in roem die voortdurend naar de toekomst kijkt. Roche’s architecturale filosofie is dat het de verantwoordelijkheid van de moderne architect is om een passende omgeving voor een moderne samenleving te creëren. Hij integreert daarvoor natuur in de gebouwen. Is deze natuur een voorwaarde voor het leven in, of een ontsnapping uit de stad?

De film is zeer aantrekkelijk voor de festivalbezoeker die geïnteresseerd is in architectuur-biografieën en incorporatie van natuur in de stad en gebouwen.

Spreker: Pieter Bedaux, Bedaux de Brouwer Architecten

 

The Lonely Battle of Thomas Reid (tickets)
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
zaal 2, 19:45 – 21:30
Taal: Engels, Nederlands ondertiteld
Regie: Feargal Ward, IR 2017

De excentrieke Ierse boer Thomas Reid voert al jaren een felle strijd tegen zijn buurman, de Amerikaanse chipproducent Intel. Het miljardenbedrijf wil uitbreiden en aast op zijn grond. Op alle mogelijke manieren proberen ze hem, met hulp van de Ierse overheid, tot verkoop te dwingen. Reid heeft een kalm ritme en lijkt een chaoot maar blijkt en een niet te onderschatten tegenstander van het systeem.

Spreker: Merten Nefs
Merten Nefs is architect en onderzoeker. Na zijn studie in Delft werkte hij 5 jaar in São Paulo, Brazilië. Sinds 2010 richt hij zich bij Vereniging Deltametropool op de relaties tussen mobiliteit en verstedelijking en tussen kenniseconomie en de kwaliteit van de leefomgeving. Sinds 2019 promoveert hij aan de TU Delft en de Erasmus School of Economics op het onderwerp Handelslandschappen: over veranderende ruimtelijke oplossingen voor transport en opslag van handelswaar, van grachtenpand tot fulfilment center.

 

Oil Rocks – City Above The Sea (tickets)
Inhoudelijke lijn: Harvesting Money
zaal 3, 19:30 – 20:30
Taal: Russisch, Engels ondertiteld
Regie: Marc Wolfensberger, CH 2019

Achter de raadselachtige naam ligt het eerste en grootste offshore olieplatform dat ooit is gebouwd, een uitgestrekte stad in het midden van de Kaspische Zee, in 1949 ontwikkeld door Stalin. 60 jaar later is het nog steeds operationeel. 200 kilometer bruggen, duizenden oliearbeiders, flatgebouwen, een park en sportveld, niets minder dan een olieplatform-Atlantis, alleen dan echt.
De film combineert archiefbeelden uit het Sovjettijdperk met exclusieve nieuwe beelden en vertelt het verhaal van deze tijdloze plaats en zijn bewoners.

 

Last Train Home (tickets)
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
zaal 4, 20:00 – 21:15
Taal: Chinees, Engels ondertiteld
Regie: Lixin Fan, C 2009

Een Chinees echtpaar gaat eens per jaar naar ‘huis’. Vlak voor nieuwjaar reizen ze, samen met 130 miljoen andere migrantenarbeiders, duizenden kilometers om zich te herenigen met hun ouders en kinderen. Gedreven door de hoop op een beter leven voor hun kinderen, gaan ze de rest van het jaar ten onder aan de werkdruk en ontbreekt het hun kinderen aan de liefde van hun ouders.

 

Columbus (tickets)
Inhoudelijke lijn: Off Grid
zaal 1, 21:45 – 23:30
Taal: Engels – Koreaans, Engels ondertiteld
Regie: Kogonada, USA 2017

Onder andere Kevin Roche, Eero en Eliel Saarinen en Richard Meier, bouwden in Columbus, Ohio. Daar arriveert Jin vanuit Korea om zijn vader, die in coma ligt, te bewaken. Gelijktijdig bezoekt hij de stad om een lezing te geven over architectuur. Hij ontmoet Casey die hem rondleidt terwijl ze de lokale architectuur bediscussiëren en tegelijkertijd zichzelf overgeven aan elkaar.

 

Home (tickets)
Inhoudelijke lijn: Domestic Earthquake
zaal 3, 22:00 – 23:30
Taal: Frans, Nederlands ondertiteld
Regie: Ursula Meier, CH 2008

Marthe en Michel wonen met hun drie kinderen al jaren in een huis naast een onvoltooide snelweg. Als, zonder waarschuwing, na 10 jaar de snelweg toch in gebruik wordt genomen raakt de familie geïsoleerd van de samenleving. De familie probeert hun leven ongewijzigd voort te zetten en past ze het huis aan de nieuwe conditie aan. Als ze daarin doorslaan begint de opgelopen onderlinge spanning in het gezin zijn tol te eisen.

HOME toont op indringende wijze hoe infrastructuur en mobiliteit een bedreiging kan zijn op het evenwicht dat we met onze omgeving hebben en hoe isolatie van de samenleving inwerkt op het gezinsleven.

Cinecitta maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.  Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.