De film

Vera dreams of the sea

Vera's serenity is disrupted by her husband's unexpected suicide, followed by an unwelcome, menacing parade of relatives who claim to have ownership over their village family house.

Tijd: 87 min
Land: Albania, Macedonia
Taal: Albanian
Ondertiteling: English
Cast: Teuta Ajdini, Alketa Sylaj, Astrit Kabashi, Refet Abazi
Regisseur: Kaltrina Krasniqi
Release Date: 2022

Omschrijving

Vera (a perfect Teuta Ajdini) is a middle-aged sign-language interpreter, who leads a well-structured life: a wife to a renowned judge, a supportive mother, and a caring grandmother. Her serenity is disrupted by her husband's unexpected suicide, followed by an unwelcome, menacing parade of relatives who claim to have ownership over their village family house. When the tendrils of an underworld scheme begin to surface, Vera’s world faces imminent collapse…

Steeped in an ominous atmosphere, director Kaltrina Krasniqi’s ‘compelling, thriller-ish tale… [is an] astute, affecting and superbly acted feature debut… As frankly and fearlessly embodied by a terrific Ajdini, Vera is onscreen almost every moment, which is already a coup given that few are the films that take a woman of this particular lifestage and social class as their heroine… This nuanced, nervy story [is] as much a character portrait as it is a social critique.’—Jessica Kiang, Variety


Vera (een perfecte Teuta Ajdini) is een gebarentaaltolk van middelbare leeftijd, die een goed gestructureerd leven leidt: echtgenote van een gerenommeerde rechter, liefhebbende moeder en zorgzame grootmoeder. Haar gemoedsrust wordt verstoord door de onverwachte zelfmoord van haar man, gevolgd door een onwelkome, dreigende stoet van familieleden die beweren de eigendomsrechten te hebben op het familiehuis in het dorp. Wanneer de tentakels van ondergronds intrige aan de oppervlakte komen, dreigt Vera's wereld in te storten...

Dit meeslepende, thrillerachtige verhaal van regisseur Kaltrina Krasniqi is "doordrenkt van een onheilspellende sfeer... [het is een] scherpzinnig, ontroerend en uitstekend geacteerd speelfilmdebuut ... Vera, eerlijk en onbevreesd vertolkt door een geweldige Ajdini, is bijna elk moment in beeld, wat al een prestatie is aangezien er maar weinig films zijn die een vrouw uit deze specifieke levensfase en sociale klasse als heldin nemen ... Dit genuanceerde, zenuwslopende verhaal [is] evenzeer een karakterportret als een maatschappijkritische film.” Jessica Kiang, Variety

This screening will be shown with English subtitles